#header ("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1 #header ("Pragma: no-cache"); // HTTP/1.0
Mullerup havn

      Se mere her, hvis du vil
      være medlem af klubben
21dc
   Coronet 21 Dc.

Velkommen  


Coronetclub Danmark er en bådklub for Coronet bådejere og interesserede,der arbejder med og for klassikeren
Coronet  by Botved   

Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling bliver afholdt Den 21 februar 2015 kl. 13.00, på Viby Kro, Skolevej 1, 4130 Viby.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse er ligeledes udsendt pr. email.

Referat af generalforsamling 2014, kan ses under "info".

Husk at betale kr. 250,00 for medlemskab inden 1 februar 2015, på klubbens konto,
reg.nr. 5349 kontonr. 0000241275

Årets coronet træf 2015

Årets coronet træf 2015, Sted og dato for afholdelse afgøres på årets generalforsamlingen.
For at sejle  Coronet behøver du  naturligvis ikke  at  være  medlem  af en klub, men for  at få det fulde  udbytte af din  Coronet er det  godt  med en snak  med andre der har  en Coronet  klassiker. Det er  altid rart med et  godt råd, en  anvisning på  hvordan ting kan laves eller hvor du kan skaffe den lille  dims du mangler.


'Det allerbedste ved er nok vores Coronettræf (planlagte møder) eller "tam-tam" (der hvor man "pludselig" mødes 7-8 både) og har en fantastisk week-end sammen med andre Coronetfamilier.

Coronet tøjet kan ses i butikken